Przyjazne Ubezpieczenia - agencja ubezpieczeniowa

Jakiego ubezpieczenia dziś poszukujesz?

Ubezpieczenie Pobytu w szpitalu po wypadku

Ubezpieczenie Pobytu w szpitalu po wypadku

Ubezpieczenie Pobytu w szpitalu po wypadku

Pobyt w szpitalu często wiąże się z koniecznością przeorganizowania życia całej rodziny, a to zwykle wymaga dodatkowych pieniędzy. To szczególne wyzwanie, jeżeli Twoje zarobki stanowią główny dochód rodziny. Ubezpieczenie Allianz zapewni Wam wsparcie finansowe wypłacane za każdy dzień od 7. dnia do nawet 90. dnia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu zapewni Tobie i Twojej rodzinie wsparcie finansowe za każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania od 50 do 200 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek wypadku.

Ubezpieczenie Pobytu w szpitalu po wypadku-składki

Ubezpieczenie Pobytu w szpitalu po wypadku-składki

Składki mogą się różnić w zależności od wieku osoby ubezpieczonej, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy

Nasze nowe ubezpieczenie skierowane jest dla osób:

 • które chcą mieć pewność, że w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe, które umożliwi im najszybszy powrót do zdrowia;
 • które obawiają się, że w sytuacji pobytu w szpitalu po wypadku obciążenie finansowe ich bliskich wzrośnie (np. z powodu mniejszych dochodów) i chcą się przed tym zabezpieczyć;
 • których wynagrodzenie stanowi główne lub jedyne źródło dochodów rodziny;
 • które wykonują tak zwane „wolne zawody”, lub ich wynagrodzenie to głownie prowizja od wykonanej pracy lub zlecenia;
 • które dużo podróżują, żyją aktywnie, uprawiają sport i są bardziej narażeni na wypadek i pobyt w szpitalu, przez co na utratę płynności finansowej;
 • które nie posiadają ubezpieczenia na życie, nie lubią długotrwałych zobowiązań, ale chcą się  zabezpieczyć na wypadek pobytu w szpitalu po wypadku;
 • które posiadają ubezpieczenie na życie, ale obecnie nie wykupują umowy dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu po wypadku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek wystąpienia wypadku w celu leczenia lub diagnozy po urazie;
 • świadczenie dzienne wypłacane jest od 7. dnia pobytu w szpitalu maksymalnie przez 90 dni;
 • świadczenie wypłacane jest za pierwszą nieprzerwaną hospitalizację po nieszczęśliwym wypadku oraz za każdą kolejną związaną z tym wypadkiem hospitalizację (już bez 7-dniowej karencji);
 • obejmuje również amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych, z możliwością rozszerzenia oferty o sporty ekstremalne za dodatkową opłatą.

Dużo jeździsz samochodem, uprawiasz intensywnie sport, lub chcesz po prostu mieć pewność otrzymania dodatkowego odszkodowania w razie pobytu w szpitalu to nasze ubezpieczenie może Cię zainteresować.


 

 

 

 

Dodaj komentarz

Przyjazne Ubezpieczenia - agencja ubezpieczeniowa © 2017 Frontier Theme