Globtroter – Koszty leczenia i Assistance

Oceń to
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter to nowoczesne i wszechstronne ubezpieczenie dla podróżujących zapewniające na całym świecie całkowicie bezpłatną pomoc medyczną i około-medyczną oraz wszelkie usługi, opatrunki, transporty medyczne, lekarstwa niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia osób ubezpieczonych. Gdziekolwiek jesteś, ubezpieczenie Globtroter zapewni najszybszą pomoc Tobie oraz twoim bliskim.

.

Podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego Globtroter

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter zawiera w swoim podstawowym zakresie ubezpieczenia usługi medyczne zwane Koszty leczenia oraz pakiet świadczeń opiekuńczych dla rodziny Assistance, które osobom ubezpieczonym zapewniają najszerszy zakres ubezpieczenia podczas leczenia za granicą.

Koszty leczenia i Assistance (KLiA) gwarantują osobom ubezpieczonym następujące świadczenia:

1. Bezpłatne leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja
Pokrycie kosztów:
a) zabiegi medyczne,
b) operacje,
c) wizyty lekarskie,
d) badania pomocnicze zlecone przez lekarza.

2. Transporty medyczne za granicą
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku do odpowiedniej placówki medycznej,
b) między placówkami odpowiednimi medycznymi- ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego,
c) między odpowiednimi szpitalami- ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego,
d) do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy lub po zakończeniu hospitalizacji.

3. Leczenie stomatologiczne
Pokrycie kosztów:
a) w przypadku nagłego zachorowania w postaci stanów zapalnych i bólowych,
b) leczenie do kwoty 1.000 zł.

4. Leczenie związane z ciążą i porodem
Pokrycie kosztów:
a) nie później niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
b) maksymalnie 2 wizyty lekarskie,
c) do kwoty łącznie 6.000 zł.

5. Lekarstwa i środki opatrunkowe
Pokrycie kosztów lekarstw i przepisanych przez lekarza i opatrunków, w związku z zachorowaniem lub wypadkiem za granicą,

6. Wystąpienia Aktów terroru
Pokrycie kosztów w przypadku uszkodzenia ciała, choroby lub śmierci ubezpieczonego wskutek wystąpienia aktów terroru:
a) 1 wizyta lekarska,
b) hospitalizacja- do kwoty 8.000 zł,
c) transport medyczny do kraju zamieszkania- do kwoty 8.000 zł,
d) transport zwłok lub urny z prochami do kraju zamieszkania- do kwoty 8.000 zł.

7. Transport medyczny do Polski lub innego kraju zamieszkania ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transportu medycznego do kraju zamieszkania lub do odpowiedniej placówki medycznej w kraju zamieszkania ubezpieczonego,
b) transportu medycznego do kraju zamieszkania lub do odpowiedniej placówki medycznej w kraju zamieszkania niepełnoletnich dzieci lub osób niesamodzielnych wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym,
c) transportu medycznego specjalnie dostosowanym do stanu zdrowia ubezpieczonego środkiem transportu,
Koszty w/w transportów do kraju zamieszkania całkowicie pokrywa Allianz (niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia na polisie).

8. Transport zwłok ubezpieczonego do kraju zamieszkania
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) organizacja prawna transportu zwłok, lub urny z prochami,
b) transport do miejsca zamieszkania lub do miejsca pochówku,
c) zakupu trumny lub kremacja, do kwoty 6.000 zł,
d) koszty transportu zwłok lub urny z prochami w pełni pokrywa Allianz (niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia).

9. Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych
Aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie następujących sportów:
>>>Amatorskie sporty rekreacyjne

10. Wykonywanie pracy umysłowej
Aktywność ubezpieczonego polegająca na wykonywaniu za granicą określonych działań, czynność, prac i zawodów niewymienionych w poniższych definicjach:
1) Wykonywanie pracy fizycznej
2) Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka
Bezpłatne ubezpieczenie Wykonywanie pracy umysłowej nie obejmuje działań, czynność, prac i zawodów wymienionych w powyższych 2-definicjach, istnieje jednak możliwość objęcia ubezpieczeniem wymienionych czynność- w indywidualnie dopasowanym do charakteru wyjazdu- zakresie rozszerzonym ubezpieczenia, za dodatkową opłatą składki.

Assistance:

11. Transport do kraju zamieszkania członków rodziny lub osoby towarzyszącej w przypadku transportu medycznego lub transportu zwłok ubezpieczonego do kraju
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport do kraju wskazanych lub wszystkich członków rodziny towarzyszących ubezpieczonemu w podróży,
b) lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży.

12. Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi ubezpieczonego, jeżeli rodzic lub opiekun podróżujący z niepełnoletnim dzieckiem będzie hospitalizowany
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport niepełnoletnich dzieci wraz z opiekunem do miejsca zamieszkania lub do osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego,
b) lub transport rodzica lub opiekuna “tam i z powrotem” po niepełnoletnie dzieci,
c) jeden nocleg w hotelu dla rodzica lub opiekuna.

13. Wizyta członka rodziny w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego za granicą
a) transport “tam i z powrotem” dla wskazanego przez ubezpieczonego członka rodziny,
b) oraz nocleg w hotelu dla odwiedzającego do 7 dni.

14. Kontynuacja podróży, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego ulegnie poprawie
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport z miejsca pobytu do następnego zaplanowanego wcześniej etapu podróży.

15. Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
Organizacja i pokrycie kosztów, jeżeli po wyjściu ubezpieczonego ze szpitala wymagana będzie rekonwalescencja:
a) nocleg w hotelu do 3 dni.

16. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej
a) jeżeli powrót do kraju opóźni się z powodów losowych niezależnych od ubezpieczonego,
b) okres ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużony o 2 doby,
c) bez konieczności dopłaty składki za ten okres.

17. Przekazywanie wiadomości
Jeżeli zdarzenia losowe- choroba, wypadek, inne- niezależne od ubezpieczonego spowodują zwłokę lub zmianę przebiegu podróży:
a) centrum operacyjne na życzenie ubezpieczonego przekaże informacje osobom wskazanym,
b) udzieli informacji ubezpieczonemu o różnych możliwościach w danej sytuacji (rezerwacje, transport, noclegi, inne).

18. Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży
Zwrot kosztów, jeżeli podczas podróży dojdzie do opóźnienia o co najmniej 6 godzin publicznego środka transportu:
a) Allianz zwróci ubezpieczonemu koszty zakupów artykułów pierwszej potrzeby- do kwoty 600 zł,
b) nie dotyczy przewozów czarterowych.

19. Pomoc tłumacza, jeżeli ubezpieczony popadnie w konflikt z prawem za granicą
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) pomoc tłumacza- do kwoty 2.000 zł,
b) dotyczy czynów tylko z zakresu odpowiedzialności cywilnej,
c) nie dotyczy w przypadkach umyślnych przestępstw, posiadania pojazdów, działalności zawodowej.

20. Pomoc w przekazaniu kaucji
Organizacja, jeżeli ubezpieczony zostanie zatrzymany poza granicami Polski w związku ze zdarzeniem, za które może ponosić odpowiedzialność:
a) Allianz na życzenie ubezpieczonego będzie pośredniczył w przekazaniu kaucji celem zwolnienia ubezpieczonego z aresztu,
b) nie dotyczy zatrzymania w związku z przemytem, handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, lub środkami zastępczymi.

21. Pomoc finansowa w przypadku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego
Pokrycie kosztów, jeżeli ubezpieczony wskutek rozboju lub wymuszenia utraci gotówkę wypłaconą z banku lub bankomatu:
a) Allianz zwróci ubezpieczonemu utracona gotówkę- do kwoty 3.000 zł.

22. Poszukiwanie i ratownictwo, jeżeli ubezpieczony zaginie w czasie podróży za granicą
Pokrycie kosztów:
a) poszukiwania w górach, na lądzie i wodzie, gdy ubezpieczony zaginie
b) ratownictwo, czyli doraźna pomoc medyczna oraz transport do szpitala, gdy ubezpieczony zostanie odnaleziony,
c) łącznie do kwoty 22.000 zł.

23. Wcześniejszy powrót do miejsca zamieszkania
Organizacja i pokrycie kosztów, jeżeli ubezpieczony zmuszony będzie do nagłego powrotu do kraju:
a) w przypadku zachorowania lub zgonu członka rodziny,
b) w przypadku zdarzenia losowego lub włamania w miejscu zamieszkania.

Wszystkie powyżej opisane świadczenia zawarte są w podstawowym zakresie ubezpieczenia turystycznego Globtroter.
Sprawdź również:
>>>Dodatkowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Ile wynoszą koszty leczenia za granicą?
>>>Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań dotyczących:
> zakresu ubezpieczenia Globtroter,
> gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne Globtroter,
> innych pytań dotyczących ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Dlaczego Allianz Globtroter:
> całkowicie bezpłatne leczenie
> globalna, uznana i wiarygodna marka
> 70 lat doświadczenia w pomocy podróżnym
> najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie
> 5600 usługodawców medycznych na całym świecie, w 1533 miastach, w 176 krajach
> 28 centrów operacyjnych, działających w 24/7 – całodobowa pomoc przez 365 dni w roku, w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *