Ubezpieczenie turystyczne Globtroter – Choroby przewlekłe i ich powikłania za granicą

Oceń to
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter - Choroby przewlekłe
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter – Choroby przewlekłe
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter umożliwia również rozszerzenie podstawowego zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ubezpieczenie Choroby przewlekłe.
Choroby przewlekłe to dobrowolne i dodatkowo płatne wzbogacenie podstawowego zakresu ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Ubezpieczenie Choroby przewlekłe zapewnia osobom ubezpieczonym pełną ochronę ubezpieczeniową w sytuacji, gdy do pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego za granicą doprowadzi zaostrzenie lub powikłanie zdiagnozowanej wcześniej choroby, która spełnia poniższą definicję:

CHOROBA PRZEWLEKŁA – choroba charakteryzująca się powolnym rozwojem lub długookresowym przebiegiem, jeśli:
1) zdiagnozowano ją przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia lub
2) z jej powodu rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia.

Zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej oznaczają– nagłe nasilenie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą chorobą, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie Choroby przewlekłe?
Standardowo towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów leczenia będących następstwem zaostrzeń lub powikłań chorób, które wystąpiły u ubezpieczonego jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, ponieważ są to choroby już zdiagnozowane i często długotrwale leczone. Wykupienie ubezpieczenia Choroby przewlekłe powoduje, że Allianz pokryje wszelkie koszty leczenia związane również z chorobami przewlekłymi oraz z innymi chorobami, które wystąpiły u ubezpieczonego w okresie ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Po wykupieniu ubezpieczenia Choroby przewlekłe ubezpieczenie turystyczne Globtroter działa w pełni i ubezpieczonemu przysługują wszystkie świadczenia zawarte w zakresie ubezpieczenia.

Warto zatem wzbogacić ubezpieczenie turystyczne Globtroter o ubezpieczenie dodatkowe Zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych.
Sprawdź również:
>>>Podstawowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Dodatkowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Ile wynoszą koszty leczenia za granicą?
>>>Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań dotyczących:
> zakresu ubezpieczenia Globtroter,
> gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne Globtroter,
> innych pytań dotyczących ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Dlaczego Allianz Globtroter:
> całkowicie bezpłatne leczenie
> globalna, uznana i wiarygodna marka
> 70 lat doświadczenia w pomocy podróżnym
> najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie
> 5600 usługodawców medycznych na całym świecie, w 1533 miastach, w 176 krajach
> 28 centrów operacyjnych, działających w 24/7 – całodobowa pomoc przez 365 dni w roku, w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *