Assistance w podróży

Oceń to
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter- Assistance w podróży
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter- Assistance w podróży

Pakiet świadczeń opiekuńczych zwany Assistance w podróży jest integralną częścią ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Assistance w podróży to usługi i świadczenia, które nie są bezpośrednio związane z leczeniem ubezpieczonego za granicą, ale oferują pomoc w wielu różnych sytucjach podczas podróży.

Ubezpieczenie Assistance w podróży oferuje następujące korzyści:

1. Transport do kraju zamieszkania członków rodziny lub osoby towarzyszącej w przypadku transportu medycznego lub transportem zwłok ubezpieczonego do kraju
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport do kraju wskazanych lub wszystkich członków rodziny towarzyszących ubezpieczonemu w podróży,
b) lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży.

2. Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi ubezpieczonego, jeżeli rodzic lub opiekun podróżujący z niepełnoletnim dzieckiem będzie hospitalizowany
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport niepełnoletnich dzieci wraz z opiekunem do miejsca zamieszkania lub do osoby wyznaczonej przez ubezpieczonego,
b) lub transport rodzica lub opiekuna “tam i z powrotem” po niepełnoletnie dzieci,
c) jeden nocleg w hotelu dla rodzica lub opiekuna.

3. Wizyta członka rodziny w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego za granicą
a) transport “tam i z powrotem” dla wskazanego przez ubezpieczonego członka rodziny,
b) oraz nocleg w hotelu dla odwiedzającego do 7 dni.

4. Kontynuacja podróży, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego ulegnie poprawie
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport z miejsca pobytu do następnego zaplanowanego wcześniej etapu podróży.

5. Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
Organizacja i pokrycie kosztów, jeżeli po wyjściu ubezpieczonego ze szpitala wymagana będzie rekonwalescencja:
a) nocleg w hotelu do 3 dni.

6. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej
a) jeżeli powrót do kraju opóźni się z powodów losowych niezależnych od ubezpieczonego,
b) okres ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużony o 2 doby,
c) bez konieczności dopłaty składki za ten okres.

7. Przekazywanie wiadomości
Jeżeli zdarzenia losowe- choroba, wypadek, inne- niezależne od ubezpieczonego spowodują zwłokę lub zmianę przebiegu podróży:
a) centrum operacyjne na życzenie ubezpieczonego przekaże informacje osobom wskazanym,
b) udzieli informacji ubezpieczonemu o różnych możliwościach w danej sytuacji (rezerwacje, transport, noclegi, inne).

8. Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży
Zwrot kosztów, jeżeli podczas podróży dojdzie do opóźnienia o co najmniej 6 godzin publicznego środka transportu:
a) Allianz zwróci ubezpieczonemu koszty zakupów artykułów pierwszej potrzeby- do kwoty 600 zł,
b) nie dotyczy przewozów czarterowych.

9. Pomoc tłumacza, jeżeli ubezpieczony popadnie w konflikt z prawem za granicą
Organizacja i pokrycie kosztów:
a) pomoc tłumacza- do kwoty 2.000 zł,
b) dotyczy czynów tylko z zakresu odpowiedzialności cywilnej,
c) nie dotyczy w przypadkach umyślnych przestępstw, posiadania pojazdów, działalności zawodowej.

10. Pomoc w przekazaniu kaucji
Organizacja, jeżeli ubezpieczony zostanie zatrzymany poza granicami Polski w związku ze zdarzeniem, za które może ponosić odpowiedzialność:
a) Allianz na życzenie ubezpieczonego będzie pośredniczył w przekazaniu kaucji celem zwolnienia ubezpieczonego z aresztu,
b) nie dotyczy zatrzymania w związku z przemytem, handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, lub środkami zastępczymi.

11. Pomoc finansowa w przypadku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego
Pokrycie kosztów, jeżeli ubezpieczony wskutek rozboju lub wymuszenia utraci gotówkę wypłaconą z banku lub bankomatu:
a) Allianz zwróci ubezpieczonemu utracona gotówkę- do kwoty 3.000 zł.

12. Poszukiwanie i ratownictwo, jeżeli ubezpieczony zaginie w czasie podróży za granicą
Pokrycie kosztów:
a) poszukiwania w górach, na lądzie i wodzie, gdy ubezpieczony zaginie
b) ratownictwo, czyli doraźna pomoc medyczna oraz transport do szpitala, gdy ubezpieczony zostanie odnaleziony,
c) łącznie do kwoty 22.000 zł.

13. Wcześniejszy powrót do miejsca zamieszkania
Organizacja i pokrycie kosztów, jeżeli ubezpieczony zmuszony będzie do nagłego powrotu do kraju:
a) w przypadku zachorowania lub zgonu członka rodziny,
b) w przypadku zdarzenia losowego lub włamania w miejscu zamieszkania.

14. Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych
Aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek lub rozrywka, obejmująca uprawianie następujących sportów:
>>>Amatorskie sporty rekreacyjne

15. Wykonywanie pracy umysłowej
Aktywność ubezpieczonego polegająca na wykonywaniu za granicą określonych działań, czynność, prac i zawodów niewymienionych w poniższych definicjach:
1) Wykonywanie pracy fizycznej,
2) Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka.
Bezpłatne ubezpieczenie Wykonywanie pracy umysłowej nie obejmuje działań, czynność, prac i zawodów wymienionych w powyższych 2-definicjach, istnieje jednak możliwość objęcia ubezpieczeniem wymienionych czynność- w indywidualnie dopasowanym do charakteru wyjazdu- zakresie rozszerzonym, za dodatkową opłatą składki.

Wszystkie powyżej opisane świadczenia zawarte są w podstawowym zakresie ubezpieczenia turystycznego Globtroter.
Sprawdź również:
>>>Podstawowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Dodatkowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Ile wynoszą koszty leczenia za granicą?
>>>Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań dotyczących:

> zakresu ubezpieczenia Globtroter,
> gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne Globtroter,
> innych pytań dotyczących ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Dlaczego Allianz Globtroter:
> całkowicie bezpłatne leczenie
> globalna, uznana i wiarygodna marka
> 70 lat doświadczenia w pomocy podróżnym
> najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie
> 5600 usługodawców medycznych na całym świecie, w 1533 miastach, w 176 krajach
> 28 centrów operacyjnych, działających w 24/7 – całodobowa pomoc przez 365 dni w roku, w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *